31 юли 2011 г.

НАЛИС каталог

Вече и чрез Сводния каталог на академичните библиотеки в България, част от проекта НАБИС е възможен достъп до базите данни ScienceDirect   и  SCOPUS. Този проект е още една възможност за достъп до научните ресурси на Елзевир. Част от предимствата на софтуерната платформа е едновременното търсене в няколко бази данни или т. нар. federated search. Именно чрез този вид търсене оторизираните потребители могат да  издирват и използват тези  онлайн информационни ресурси, така нужни на научната общност.  Сводният каталог е едно модерно и надеждно решение и основна цел на проекта НАБИС (Национална академична библиотечно-информационна система). Проектът НАБИС стартира през 2009 г. и е  подкрепен от Фондация „Америка за България”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар