7 август 2011 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания – 2020

На 28 юли 2011 г. беше приета „Национална стратегия за развитие на научните изследвания – 2020”. За първи път българският парламент разглежда документ в областта на науката и иновациите.Това е знаково събитие в контекста на новата европейска рамкова програма за наука и иновации „Хоризонт 2020”. Общонационалните приоритети за развитие на науката в следващите години са:
1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;
2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;
3. Нови материали и технологии;
4. Културно-историческо наследство;
5. Информационни и комуникационни технологии.
Важно направление е развитието на интелектуалния потенциал под мотото „да инвестираме в умове, а не в тухли”. Разработен е и План за действие, който детайлно представя основните дейности до 2013 г. Стратегията е приета с гласовете на 120 депутати, без против и 23 въздържали се. Повече:

Няма коментари:

Публикуване на коментар