31 юли 2011 г.

Европейски кодекс за поведение в научните изследвания

Този кодекс за поведение не е закон, a по-скоро канон за саморегулиране.  Да се  формулират принципите и етиката в науката и научните изследвания, да се определят  критерии за правилно поведение при  изследванията е основна отговорност на научната общност. Учените трябва да са наясно с  отговорността им към обществото и благосъстоянието на човечеството. Те носят отговорност за избора на обектите, които да бъдат изследвани и практическото приложение и използване на резултатите от техните изследвания. Кодексът е създаден с подкрепата на European Science Foundation.

Няма коментари:

Публикуване на коментар