9 март 2011 г.

За Scopus TopCited

Едно ново приложение на Scopus позволява преглед на  20-те най-цитирани статии за последните 3, 4 или 5 години от публикуването им в различните научни области. Първият автор  се локализира чрез Google карти. Потребителите на Scopus могат директно  да четат резюмето на всеки от 20-те показани резултати и да имат достъп до пълния текст в зависимост от правата на  съответната институция. TopCited извлича данните чрез Scopus Search API. Можете да  направите и своя класация на TopCited  документи, като поискате достъп до пространството за разработчици. TopCited се захранва от Scopus, най-голямата библиографска база данни за рецензирани публикации  и качествени уеб източници.

Няма коментари:

Публикуване на коментар