20 март 2011 г.

Списание "Наука"

Излезе  бр. 1  за  2011 г. на  списание "Наука" - издание на Съюза на учените в България. В броя са и публикациите на Искра Арсенова "Иновационното развитие на България - път за излизане от кризата"; на Светлана Съйкова "Обществените нагласи и отношение към науката и реформите в БАН" и на Албена Вуцова "Оценка на проектното финансиране на научната дейност".

Няма коментари:

Публикуване на коментар