1 март 2011 г.

Годишните награди за наука „Питагор”. Победителите.

Известни са носителите на  годишните награди за наука „Питагор” на МОМН за научни постижения. Наградените са определени от 7-членно жури, включващо  проф. Петко Атанасов - председател и членове проф. Николай Денков, проф. Драга Тончева, проф. Иван Минков, проф. Николай Витанов, проф. Валерия Фол и доц. Георги Тодоров.
Наградата за млад учен „Питагор” получи доц. д-р Милен Ив. Георгиев. Доц. Георгиев е номиниран от Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН и има 18 публикации в престижни научни издания с импакт фактор за последните три години. За същия период негови публикации са цитирани 108 пъти.
В категорията "Утвърден учен в областта на биомедицинските науки" бе награден ст.н. сътрудник д-р Чавдар Василев.
Наградата за утвърден учен в областта на природните науки получи проф. Цонко Колев от Пловдивския университет.
Доц. Костадин Костадинов е носителят на наградата за наука за утвърден учен в областта на инженерните науки.
За ръководител на докторанти бе отличена доц. Аля Таджер от СУ, за успешно научно звено - Лабораторията по аналитична атомна спектрометрия с ръководител проф. Димитър Цалев от СУ. Наградата за фирма, която внедрява научни постижения получи "Мусала софт" ООД.

Няма коментари:

Публикуване на коментар