5 ноември 2010 г.

ФОРУМ ЗА СТРАТЕГИИ В НАУКАТА

Програма
8 ноември 2010
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

10.00 Откриване на форума

10.05 Проф. Анастас Герджиков, зам.-ректор по акредитацията и следакредитационен контрол на СУ „Св. Кл. Охридски”

10.20 Приветствено слово и обзор на Стратегия 2020 на Европейския съюз. д-р Андрей Ковачев – член на Европейския парламент от групата на ЕНП -ГЕРБ.

10.35 Визия за развитие на българската науката – д-р Албена Вуцова - Директор Дирекция „Наука” в МОМН.

10.55 Стратегия за развитие на науката в Софийски университет "Св. Климент Охридски" - доц. Александър Кьосев.

11.15 Реформата в Българската академия на науките: Повишаване на ролята в националната изследователска и иновационна система – ст.н.с. д-р Симеон Ангелов - Секретар по международната дейност на БАН.

11.35 Стратегия за развитие на науката в Селскостопанска академия – проф. Светла Бъчварова - председател на Управителния съвет на Селскостопанска академия.

12.00 Пресконференция

13.00 Устойчиви научно-изследователски стратегии. Променлива научно-изследователса среда. Анджелика Лекс, Elsevier, Холандия

13.30 Индексът на Хирш за оценка на научни публикации: Перспективи за използването му в България. Лилия Вълкова, Милена Дамянова, Елена Кръстева, Анна Диковска, Владимир, Атанасов и Олег Йорданов - Институт по електроника, Българска Академия на Науките.

14.30 Ролята на библиотеките в научната комуникация - Милена Миланова, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет.

15.00 Европейски структурни фондове. Възможности за България и успешни практики. Тим Декер, Schuman Associates, Белгия

15.30 - 16.30 Дискусионна кръгла маса на „Форум за стратегии в науката”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар