1 ноември 2010 г.

Проекти за 120 млн. евро по Седма рамкова програма

Научно-изследователските организации могат да кандидатстват в конкурсите по подпрограмите „Социално-икономически и хуманитарни науки” и „Наука в обществото” на Седма рамкова програма. Стойността на средствата е 120 милиона евро. Краен срок за подаване на предложения по „Наука в обществото” е 20.01.2011 година, а по „Социално-икономически и хуманитарни науки” – 2.02.2011 г.
Конкурсите по подпрограмата „Социално-икономически и хуманитарни науки” са на стойност 76 млн. евро. и ще финансират дейности, които подпомагат иновациите в икономиката. Ще се приемат и проекти за учене през целия живот, подходи за осигуряване на заетост, за борба с бедността и др.
Подпрограмата „Наука в обществото” през 2011 г. разполага с 43.3 млн. евро. Проектите които ще се финансират са свързани с промяната на начина на преподаване на науката, нови подходи за обучението на учители, промени в системата на началното училище; анализ на възможностите и рисковете от използване на интернет и социалните мрежи за общуване между учените и обществото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар