16 октомври 2010 г.

Форум за стратегии в науката

Софийският университет „Св. Климент Охридски” с подкрепата на водещия издател на научна и медицинска литература Elsevier организират на 8 ноември 2010 научна конференция на тема: Форум за стратегии в науката. Конференцията има за цел да дефинира проблемите и възможностите пред които са изправени академичните и научни организации и да насърчи градивна дискусия по темите:
- Измерване и оценка на научната продукция в България.
- Ролята на информационните услуги в изследователския процес.
Езиците на конференцията са български и английски (с превод). Участниците са представители на мениджмънта по научната дейност на академични, образователни и научни институции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар