16 октомври 2010 г.

УОРКШОП ЗА БАЗАТА ДАННИ С БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ EMBASE

Софийският университет „Св. Кл. Охридски” и издателство Elsevier организират уоркшоп за базата данни с биомедицинска информация Embase. Уоркшопът ще се проведе на 9 ноември 2010 г. Домакин ще бъде Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, с подкрепата на водещия издател на научна и медицинска литература Elsevier. Уоркшопът предоставя цялата необходима информация за работa с базата данни Embase http://www.embase.com. С над 20 милиона библиографски записи от повече от 7000 реферирани научни списания, Embase предлага достъп до лекарствена информация, интуитивно търсене и и достъп до изчерпателна и актуална фармакологична и био-медицинска литература за специфични лекарства и болести.
Ан-Мари Роше - продуктов специалист на Embase от Elsevier ще проведе уоркшопа. Работен език – английски. Уоркшопът ще се проведе в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Тъй като местата са ограничени, молим поканените да потвърдят участието си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар