16 октомври 2010 г.

УОРКШОП ЗА АВТОРИ

Софийският университет „Св. Кл. Охридски” и издателство Elsevier организират УОРКШОП ЗА АВТОРИ. Уоркшопът ще се проведе на 9 ноември 2010 г. Домакин ще бъде Софийския университет „Св. Кл. Охридски” с подкрепата на водещия издател на научна и медицинска литература Elsevier. Проф. Димо Платиканов от Физическия факултет на СУ и редактор в издателство Elsevier ще проведе обучението. Aгата Яблонка - мениджър в Elsevier ще разясни специфични въпроси относно издателската дейност. Уоркшопът е насочен към млади учени и докторанти и предоставя необходимата информация за това как да се публикува в престижни научни списания. Ще бъдат разгледани следните теми: Как да напиша статия за престижно научно издание; Elsevier: наука & технологии. Преглед, тенденции и стратегии; Факти, статукво и тенденции в издаването; Авторски права при публикуването с Elsevier; Защо учените публикуват? Какво е добър ръкопис? Как да предложа ръкопис? Редакции и комуникация с редакторите; Етични проблеми; Заключение: това, което води до приемане.
Семинарът ще се проведе в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар