15 октомври 2010 г.

Подобрени опции в SciVerse ScienceDirect

  • За учените, потребители на SciVerse ScienceDirect в областта на науките за живота се предлага достъп до статии, богати на контекстуална информация за протеини, гени и молекули на базата на вложения продукт Reflect на European Molecular Biology Laboratory в Германия за тагване/етикетиране. Reflect разпознава протеините, гените и молекулите от уеб-страниците и ги свързва към резюметата на статиите. В SciVerse ScienceDirect могат да бъдат намерени тези приложения.
    • Подобни статии (Related articles) от Reference Works се показват от дясната страна на менюто на ниво статия за да свържат статиите с основна информация от справочниците Reference Works на SciVerse ScienceDirect. По този начин читателите могат бързо и лесно да достигнат до знания по тема, която не познават.
    • Предоставя се и допълнителна информация по отношение на същността на статията - потребителите могат да избират между оригинално изследване и статии на базата на вече публикувана информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар