4 септември 2010 г.

Предстоящи обучения

Обучение за автори (Author workshop) се планира да се проведе в началото на м. ноември в София. Oбучението за автори е насочено към докторанти и млади научни работници, в началото на тяхната кариера и цели да ги запознае с изискванията за публикуване в престижни научни списания.
Другото обучение е насочено към потребителите на базата данни с биомедицинска информация Embase. То също ще е практическо, под формата на уоркшоп. За него ще бъдат поканени млади специалисти в областта на медицината и биологията, както и библиотекари от специализирани библиотеки. Следете блога "Научни ресурси" за повече информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар