7 септември 2010 г.

Нова статистика за SciVerse Scopus

Вече близо 18000 са включените заглавия периoдични издания в SciVerse Scopus, предоставени от повече от 5000 реномирани издатели по света, включително:
- 16 500 рецензирани списания (1200 заглавия са на отворен достъп)
- 600 търговски публикации,
- 350 поредици и серии,
- 3,6 милиона доклади и материали от научни конференции.
Scopus също така селектира и интегрира научни ресурси от Интернет, като:
• 435 000 000 научни уеб страници,
• 23 милиона патенти от 5 патентни офиса.
Всичко това, плюс инструментите за наукометрия, го прави назаменим ресурс за научни работници, студенти и преподаватели.

Няма коментари:

Публикуване на коментар