4 септември 2010 г.

Articles-in-Press

Articles-in-Press" е сравнително нова инициатива Elsevier. Статии от повече от 3000 списания са достъпни за потребителите в Science Direct в пълен текст и в Scopus като библиографски запис преди тяхното публикуване в книжен вариант и окончателна редакция. Така се скъсяват сроковете за достъп. Включени са материали и на други престижни издатели като Cambridge University Press, Springer/Kluwer, Karger Medical and Scientifiц Publishers, Nature Publishing Group (NPG) и Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE). "

Няма коментари:

Публикуване на коментар