29 юли 2010 г.

Engineering Village


Engineering Village е мулти-дисциплинарна база данни в областта на инженерните науки от качествени информационни източници. Тематичното покритие на Engineering Village е:
- Строителство. Материали за строителни конструкции; замърсяване на околната среда, системи за инженерно осигуряване на сградите, отпадъци; геология; строителство; строителни материали – качества и тестване; биоинженерство; транспорт; океаноложки и подводни технологии; хидроинженерство.
- Минно инженерство. Общо минно инженерство; нефтодобивна и нефтопреработвателна промишленост; металургия; металознание.
- Инженерна механика. Инженерна механика, енергетика, корабостроене; хидравлика и пневматика; термодинамика; железопътно строителство; ядрени технологии; автомобилостроене; космическо инженерство; обща механика.
- Електро-инженерни науки. Общо електроинженерство; приборостроене и измервателна техника; оптични технологии; електроника и комуникационни технологии; компютри и обработка на данни; звукови и акустични технологии.
- Инженерна химия. Инженерна химия - индустриални процеси; аграрно инженерство и хранителни технологии; обща инженерна химия.
- Инженерни науки, общи. Общо инженерство; инженерен мениджмънт; инженерна математика; инженерна физика; прибори и измерваниял
Създадена е възможност за едновременно търсене в базите данни с опция за отстраняване на дублиращите се резултати. За помощ "Попитай експерта" или се запознайте с онлайн гидовете.

Няма коментари:

Публикуване на коментар