15 юни 2010 г.

Бюлетин 2/2010


Прочетете новия брой на бюлетина Library Connect.
(Volume 8 • Number 2 May 2010)
В него авторите разглеждат два основни проблема:
1. Интердисциплинарния характер на научните изслвдвания
2. Все по-голямата глобализация на научните изследвания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар