31 май 2010 г.

Обучение


За всички въпроси, свързани с използване на базите данни на Elsevier - ScienceDirect, SCOPUS, Embase се консултирайте онлайн на на страницата за обученив Training Desk (информацията е на англ.ез.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар