21 май 2010 г.

Презентации на базите данни

Science Direct - Freedom Collection Пълнотекстова база данни от над 2500 научни списания в областта на естествените, медицинските, биологични науки и социалните науки с архив за последните 5 години.

SCOPUS Библиографска база данни включваща описания от над 16 500 научни списания, 23 млн. патенти и над 435 млн. подбрани онлайн ресурси в областта на биологичните, медицински, социални и др. науки. Предлага възможност за библиометричен анализ и проследяване на цитати.

Embase Библиографска база данни в областта на биологията, медицината и фармацията с над 20 млн. записи от над 7000 научни издания.

Презентации на посочените бази данни са достъпни на сайта на Министерството на образованието, младежта и науката

Няма коментари:

Публикуване на коментар