12 май 2010 г.

Бази данни с научна информация

От началото на 2009 г. стартира тригодишен достъп до бази данни с научна информация, лицензирани от Министерството на образованието и науката. Лицензите са със срок на действие от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.

Достъпът до тези платформи е до 55 научни и образователни институции - всички български университети и колежи, институтите на БАН, Народна библиотека, Централна научно-техническа библиотека, Централна селскостопанска библиотека и др. научни и образователни институции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар