14 юни 2022 г.

Показателят CiteScore за 2021 година е наличен в базата данни Scopus

Проверете показателя CiteScore за 2021 на научното списание, в което сте публикували в Scopus.
Вече 11 години CiteScore е наличен за рекордните повече от 27 200 заглавия периодични издания в 332 дисциплини. Учените могат да използват CiteScore, за да определят къде да публикуват и представят своите изследвания, както и да идентифицират заглавията за четене. През последните 12 месеца 4356 заглавия са подобрили своя CiteScore Percentile с 50% и повече.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар