28 март 2018 г.

Да развенчаем мита, че в Scopus не присъстват научни списания по социални науки и хуманитаристика

Scopus е онлайн от 2004 г. През 2008 г. базата данни обхваща около 2000 хуманитарни заглавия. През 2009 г. броят на хуманитарните заглавия се увеличава, чрез добавяне на всички издания, включени в проекта MUSE (хуманитарни списания с международно значение) и ERIH (Европейски индекс по хуманитарни науки). През 2011 г. списъците на ERIH, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index и заглавия на Evaluation Agency for Research and Evaluation, France (AERES) и индексът по хуманитаристика на Cairns and Francis са ревизирани, на базата на критериите на Scopus Title Evaluation Process (STEP). В резултат на добавените заглавия, покритието на Scopus нараства до 3 500 хуманитарни заглавия и включва всички типове сериини публикации, като списания, книжни серии и конференции.
От 2014 г. над 150 000 заглавия книги са добавени към Scopus, като повече от 55% от тях са в областта на хуманитарните и социалните науки. Комбинирани със силата на  инструментите на Scopus за търсене и оценка, разширеното покритие позволява на потребителите по-добре да следят въздействието и научните постижения в областта на социалните и хуманитарните науки. В момента тези заглавия са част от колекцията по социални науки и хуманитаристика в Scopus. Потребителите могат да изключат или ограничат заглавията по научни области при прегледа на резултатите от търсенето.
Списанията по социални науки и хуманитаристика покриват следните области на знанието: Psychology, Economics, Business, Art &Humanities.
В момента списанията и серийните издания по социални науки и хуманитаристика в базата данни са 8698 списания и продължаващи издания, което значи 31 %. или най-много от всички научни списания в базата данни.


Вижте всички включени в Scopus списания и серийни издания на https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content . Научете повече за съдържанието на базата данни вижте тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар