10 януари 2018 г.

Престиж на българските научни списания в Scopus

Статистиката за престижа/ранга на българските научни списания е за 2016 г. и използва публично достъпния портал Scimago Journal&Country Rank, с данни на наукометричната база данни Scopus. Общо 48 научни списания са включени в класацията.

С най-висок ранг (SJR) за 2016 г. от българските научни списания, индексирани в Scopus са списанията: MycoKeys - с ранг 1.148 и Nature Conservation - 1.041.  С най-висок h-index са списанията: ZooKeys - съответно 26 и Applied Mathematical Sciences - 25. Най-много статии/документи за годината е публикувало списание ZooKeys - 581. То е и списанието с най-много пристатийна цитирана литература  – общо 25827 документа. Класацията за най-много получени цитати на статиите си за 2016 г. води сп. Applied Mathematical Sciences – общо получени 2090 цитата.

От списанията на БАН, най-добре се представя сп. Acta Zoologica Bulgarica и Journal of Geometry and Symmetry in Physics, а от списанията на Аграрната академия - Bulgarian Journal of Agricultural Science.

От списанията на висшите учебни заведения, водещи са European Journal of Tourism Research на ВУМ, Варна; Journal of Chemical Technology and Metallurgy на ХТМУ и Folia Medica на МУ, Пловдив.

България присъства в Scopus (до 2016 г. вкл.) с общо 64425 документа и това я нарежда на 53-то място в света по брой научни документи. Общо цитатите им са 632 хил. H-индексът е 205, като средният брой цитирани документи в статия е 9,5 документа.


  

Другите ни индикатори са в областта на средния спектър измежду източноевропейските държави.


Източник: Scimago Journal & Country Ranк http://www.scimagojr.com/journalrank.php по данни на Scopus.

2 коментара:

  1. В списъка липва списание Доклади на БАН (SJR=0.207). Може би защото http://www.scimagojr.com посочва като издател France. Списанието попада на 22 място в общия списък.

    ОтговорИзтриване
  2. Моля Ви да изпратите на Scopus тази информация за коригиране на https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/

    ОтговорИзтриване