18 март 2016 г.

Кой издател колко списания на отворен достъп има?


  • Elsevier: 1 676 списания с хибриден OA
  • Wiley: 1300 списания
  • Springer: 1001 заглавия
  • Taylor & Francis: 1600 списания
  • Sage: 630 списания
  • Oxford University Press: 250 +
  • Cambridge University Press: 200 + хибридни списания

Няма коментари:

Публикуване на коментар