10 март 2016 г.

Подпишете:


Петиция за продължаване на националния лиценз за достъп до базите данни ‪‎ScienceDirect‬ и ‪Scopus‬ за 2016 на http://www.peticiq.com/sd_scopus.

Няма коментари:

Публикуване на коментар