6 януари 2016 г.

Още едно българско списание в Scopus - Bulgarian Astronomical Journal


В списъка на индексираните списания в наукометричната база данни Scopus e вече и Bulgarian Astronomical Journal, издание на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО). Главен редактор е Даниела Филипова. За сега в базата данни са свалени последните две години 2014-2015. Изданието има ISSN 1313-2709. Езикът на публикуване е английски, а редакционният борд - международен. Списанието има все още малко цитати, но познавайки го, българските учени могат да променят ситуацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар