7 февруари 2015 г.

‪Scopus‬ в основата на Best Chinese University Ranking

Учредената наскоро класация "2015 Best Chinese University Ranking" използва изследователската база данни на Elsevier - Scopus‬  и метричните показатели на SciVal analytics - и двете бази данни са част от Elsevier Research Intelligence.  Повече .

Няма коментари:

Публикуване на коментар