18 януари 2015 г.

Как държавите около нас са решили въпроса с осигуряването на достъп до бази данни за научната общност?

Начините са чрез държавно или чрез споделено финансиране, вкл. от еврофондовете.

Румъния - Чрез Асоциацията на университетите и научните институти - ANELIS PLUS http://www.anelisplus.ro потребителите на информация имат достъп до 21 от най-големите научни бази данни. Финасирането първоначално е от еврофондовете и държавата, а сега 20 % се поема от институциите членки.

Гърция - Сдружението Hellenic Academic Libraries Link http://www.heal-link.gr се финасира от Европейските фондове и правителството на Гърция. В него членуват над 50 академични институции и учените имат достъп до 5 бази данни и други ресурси.

Турция - Консорциумът National Academic License for Electronic Resources (EKUAL) http://ekual.ulakbim.gov.tr/eng/ е академична мрежа, финансирана от държавата. Турция насърчава използването на висококачествени информационни услуги и изследователите имат достъп до 10 бази данни. Още един консорциум - ANATOLIAN UNIVERSITY LIBRARIES CONSORTIUM http://www.ankos.org.tr осигурява дигитални ресурси.

Сърбия - Консорциумът KoBSON http://kobson.nb.rs/kobson.82.html е подкрепен от Министерството на науката на Сърбия и осигурява достъп до различни бази данни.

Унгария - Сдружението Elektronikus Információszolgáltatás - http://eisz.mtak.hu/ подпомага академичните институции, неправителствените и здравни организации. Учените имат достъп до 21 бази данни. Финасирането е от държавата, еврофондовете и от институциите потребители.

Словения - Посредством консорциума CTK Slovenia http://www.ctk.uni-lj.si/zbirke над 30 научни институции използват над 20 бази данни, осигурени с държавно финансиране, а чрез COSEC - http://www.nuk.uni-lj.si/cosec , друг академичен консорциум, достъпът е до 9 бази данни при споделено финансиране.

Италия - Консорциумът CARE - Coordinamento per l’Accesso alle Risorse Elettroniche http://www.crui-risorselettroniche.it включва 79 библиотеки и е част от CRUI Association - Асоциация на ректорите. Достъпът до базите данни се осигурява от държавата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар