1 юли 2014 г.

Националните награди "Питагор" за високи постижения в науката 2014

За шести път Министерството на образованието и науката връчи на 25 юни 2014 г. националните награди "Питагор" за високи постижения в науката. Голямата награда за млад учен – статуетка "Питагор" и парична премия от 5000 лв., т. г. беше присъдена и на тримата номинирани млади учени:  на ас. д-р Велизар Шиваров от Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – гр. София, на гл. ас. д-р Андон Рангелов от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет и на гл. ас. д-р Християн Александров от Софийския университет "Св. Кл. Охридски“, Факултет по химия и фармация.
Журито, оглавявано от чл. кор. проф. Тони Спасов от СУ, определи и носителите на награда „Питагор“ за 2014 г. в съответните категории:
- За утвърден учен в техническите науки: проф., дтн Алберт Кръстанов от Университета по хранителни технологии - Пловдив,
- За утвърден учен в биомедицинските науки: проф., дбн Ваньо Митев, ректор на МУ - София;
- За утвърден учен в природните науки и математиката: проф., дмн Николай Николов от Института по математика и информатика - БАН,
- За утвърден учен в обществените науки: проф. Георги Димитров от Философския факултет на СУ,
- За научен колектив с внедрени разработки в бизнеса: проф., дтн Красимир Иванов от Аграрния университет - Пловдив,
- Специална награда за цялостен принос за развитието на науката: проф., дхн Борис Гълъбов от СУ
- Специална награда за учен със съществени интердисциплинарни постижения: проф., дфн Пламен Иванов от Института по физика на твърдото тяло - БАН.
Tехните публикации са видими в Scopus.

Няма коментари:

Публикуване на коментар