9 юни 2014 г.

Какви са темите на предстоящия Форум за развитие на науката 2014

Основна тема на събитието в София на 11-ти юни 2014 г. ще бъде повишаването на ефективността на публичните инвестиции в българската наука и  оценяването на резултатите и повишаване на качеството на научните изследвания.  Стефан Бъргманс – вицепрезидент по академичните връзки на Elsevier ще направи сравнителен анализ на сътрудничеството между Европа и Америка в областта на науката и мобилността на учените. Интерес ще представлява презентацията на Ивон Оларио от Румънския национален консорциум, която ще сподели техния опит в използването на европейските структурни фондове за подкрепа за изследователската информационна инфраструктура. Проф. д.т.н. Владимир Димитров от ИОХЦФ на БАН ще говори за значението на електронните ресурси за българската изследователска общност. Йоханес Фербър от Elsevier ще представи CRIS системите (Current Research Information Systems) и как те се използват в университетите. Практиките за ефективното управление на оценяването на италианската наука ще сподели д-р Марко Малгарини от Италианската акредитационна агенция. Дискусионните сесии са разделени на три групи: за оценката на науката в България като способ за определяне на приоритетите на научноизследователската дейност - източници на данни, инструменти и критерии; за модерното управление на академичните институции чрез интегрирани системи за управление и оценка и CRIS (Current Research Information Systems); и за добрите практики за използване на структурните фондове на ЕС за научноизследователска информационна инфраструктура. Събитието ще завърши с обща дискусия с представителите на МОН, Elsevier и другите участници. Вижте повече на сайтът на Форума.

Няма коментари:

Публикуване на коментар