6 май 2014 г.

SciVal Experts - база данни за български учени, извън България

"Български учени, работещи извън България" (SciVal Experts) e платформа на МОН,  разработена в сътрудничество с Elsevier. Тя предоставя информация за български учени, работещи извън България, с описание на тяхната експертиза, публикации, издания, в които са публикували и научни мрежи, с които са свързани. Базата данни дава възможност да се стимулира сътрудничество на международно ниво и се осигурява шанс за коопериране по проекти. В  базата данни са интегрирани профилите на около 250 научни работници с над 18 000 публикации. Предстои преместване  на базата на новата платформа PURE

Няма коментари:

Публикуване на коментар