26 април 2014 г.

Търсене на патенти, дисертации и научни проекти

Националната платформа Наука-бизнес на МОН предлага възможности за  научните организации и университети да установят контакти за сътрудничество. Платформата разполага с модули от източници на информация за резултатите от научната дейност у нас. Потребителите имат достъп до информация за резултатите от научни проекти, данни за защитени дисертационни трудове и  достъп до базата данни за патенти и полезни модели на Българско патентно ведомство. В раздела търсене на информация по ключова дума или автор можете да откриете теми и автори на дисертации;  по изобретател/и, наименование и описание можете да търсите  в раздела патенти и полезни модели и да откривате научни резултати по автори, термини и научни области. Порталът обогатява възможностите за достъп и информация за научноизследователската дейност у нас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар