11 януари 2014 г.

Десетте най-четени списания в ScienceDirect


За шеста поредна година българската научна общност има достъп до пълнотекстовата база данни ScienceDirect по лиценз на МОН. Така българските потребители имат достъп до високорейтингови научни списания в различни области на знанието. Вижте информация за поведението на читателите, използвали   ScienceDirect през миналата година. Статистиката показва, че десетте най-четени списания в пълнотекстовата база данни са:
Подреждането е на базата на броя свалени статии. Прави впечатление интердисциплинарния характер  на четените списания. Най-много са прочетените статии през месеците април и октомври. Предпочитаното търсене е Quick Search, следвано от Federated (чрез НАБИС). Най-много са използваните статии, публикувани през 2010 г.   Потребителите предпочитат да получават сигнална информация (alerts) на ниво периодично издание и  по тема. Функциите, които също са използвани са  Document preview, както и разглеждането на сходни статии (Related article list). Статиите се използват в PDF и HTML формат, като има сваляни научни статии в ePub формат (за мобилни устройства).
Естествено е научните работници от БАН да са най-големия потребител на базата данни и тази година, следвани от учените от Софийския университет "Св. Кл. Охридски" и Медицинския университет в София. С най-голям годишен ръст на използвани документи са учените от Медицинския университет в Пловдив, Химико-технологичния университет в София и Шуменския университет "Епископ К. Преславски".

Няма коментари:

Публикуване на коментар