14 декември 2013 г.

Как да изтеглите цитати на книги от Scopus

Много автори цитират книги или глави от книги, които не са индексирани в основните научни бази данни. SCOPUS  започна своята програма за индексиране на книги. В резултат на това, потребителите могат да използват библиографската бази данни за откриване на цитати на книги.  Стъпките са следните:
   1. Започнете търсенето в полето за използвана литература (references).
   2. От списъка с получените резултати стеснете търсенето като използвате фасетата за ограничаване по вид документи. Изберете формат книги (books)
   3. Ще получите списък с резултати, които са цитати на книги. Иконата, с която са обозначени е следната:
Можете да свалите или експортирате определени резултати или подредите списъка по нови или по-стари публикации, по най-много цитирани, по автор и т.н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар