19 декември 2013 г.

25 000 научни книги в ScienceDirect

Издателство Elsevier, Холандия, обяви, че електронните научни книги в ScienceDirect  вече са 25000. Това разширява  достъпа до мултидисциплинарно съдържание. Книгите са достъпни по абонамент чрез  платформата ScienceDirect. Книгата под номер 25000 е Fukushima Accident: Radioactivity Impact on the Environment, а автори са Pavel Povinec, Katsumi Hirose и  Michio Aoyama. Тя разглежда ядрената авария и радиоактивността на средата, както и извлечените поуки в глобален мащаб. Книгата е достъпна в базата данни ScienceDirect и също в електронния магазин - Elsevier Store.
Над 15 милиона учени, здравни специалисти, учители, студенти и информационни специалисти по целия свят разчитат на ScienceDirect като надежден източник на почти 2200 списания, почти 900 продължаващи издания и 25 000 заглавия на книги. ScienceDirect подкрепя научните изследвания и образованието с интерактивни елементи в публикациите, като например аудио, видео, графики, таблици и изображения, и предлага  сигнална информация. Съдържанието на ScienceDirect също така разполага с вградени връзки към външни данни, включително към PANGAEA, резюмета от Scopus и данни за  химически реакции от Reaxys. Елзевир започна и програма за отворен достъп до научни публикации в ScienceDirect  и така се затвърждава като водеща платформа за откриване на научна информация по света.

Няма коментари:

Публикуване на коментар