20 април 2013 г.

Какво могат да правят потребителите с информацията в ScienceDirect?

Потребителите, които имат достъп до базата на Елзевир ScienceDirect посредством лиценза на МОМН  могат:
  • да имат достъп,  да разглеждат и да търсят ресурси във включените в абонамента списания
  • да отпечатват и правят електронни копия на включените в абонамента продукти и да ги съхраняват за ползване
  • да включват връзки към включените в абонамента списания  в уебсайтовете си, но само във вътрешните  мрежи (не в Интернет), в пакети с  електронни курсове, резърви и системи за управление на съдържание, и при условие, че  цитират източниците и посочват връзките към тях.
  • Упълномощените потребители могат  да отпечатват и предоставят статии от списания от включените в абонамента заглавия за изпълнение на заявки по междубиблиотечно заемане, но само към библиотеки към организации с нестопанска цел на територията на България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар