30 септември 2012 г.

1957 публикации в базата данни SCOPUS за 2012

Включените публикации в базата данни SCOPUS  за 2012 г. са вече 1957 .

По научни дисциплини и брой научни публикации водещите дисциплини са:
 • Physics and Astronomy (521)
 • Chemistry (299)
 • Materials Science (255)
 • Medicine (253)
 • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (237
По формат публикациите са:
 • Article (1,475)
 • Conference Paper (248)
 • Review (111)
 • Article in Press (80)
 • Editorial (13) 
Топ изданията (и брой статии за 2012 г.) в които са публикували българските учени са :
 • Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences (128)
 • Journal of Physics Conference Series (61)
 • Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics (44)
 • Biotechnology and Biotechnological Equipment (44)
 • Journal of High Energy Physics (22)
 • Astronomy and Astrophysics (21) Chemistry (19)
 • Physics Letters Section B Nuclear Elementary Particle and High Energy Physics (19)
 • Bulgarian Journal of Agricultural Science (16)
 • Oxidation Communications (14)
По езици положението е следното:
 • English (1,933)
 • Bulgarian (18)
 • Russian (9)
 • German (5)
 • Turkish (4)
Като институции, БАН запазва водещото си място, следвана от СУ "Св. Кл. Охридски" и Медицинския университет в София.

Няма коментари:

Публикуване на коментар