29 септември 2012 г.

Брой загавия в SCOPUS в сравнение със подобни бази данни
Сравнението на базите данни е взето от  The JISC Academic Database Assessment Tool (ADAT) - инструмент за сравнение и оценка на бази данни в помощ на академичните библиотеки през м. юли 2012 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар