13 август 2012 г.

SciVerse Applications


потребителя  e налично и на български език. То осигурява информация за компютърни приложения от трети страни, които подобряват процеса на работа с научните ресурси в SciVerse. Приложенията работят със SciVerse Hub, SciVerse ScienceDirect и SciVerse Scopus и предоставят решения, които са насочени към специфичните интереси на потребителите. Приложенията са на разположение на продуктовите страници, така че не е необходимо да изтегляте софтуера или да се регистрирате.
Само добавете избраното приложение от SciVerse Applications и веднага можете да го използвате във вашата работа. Приложенията, които добавите са достъпни лично за Вас всеки път, когато влезете в някой от SciVerse продуктите; някои приложения можете да настроите на ниво институция и да ги използвате без личен профил. Можете да четете, свалите или публикувате ръководството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар