3 август 2012 г.

Ново списание на свободен достъп

Елзевиер обяви публикуването на ново списание на свободен достъп Applied and Translational Genomics с ISSN: 2212-0661. То ще предоставя форум за обсъждане и публикуване на най-модерните изследвания и нови разработки в областта на приложната и транслационна геномика. Ще бъдат отразявани теми като: сравнителна геномика, приложна биотехнология, клинична геномика, обществено здраве, фармацевтична промишленост, молекулярна биология и свързани теми от медицината и селското стопанство и др. Като всяко списание на свободен достъп авторите заплащат такса за публикуване, за да могат читателите да ползват без ограничения и безплатно. Вижте насоките за авторите. В SciVerse ScienceDirect можете да  прочетете някои от статиите под печат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар