19 юли 2012 г.

Elsevier обявяви импакт фактора на списанията си за 2011

Издателство Elsevier обяви импакт факторa на своите списания за 2011 г. Според Journal Citation Reports за 2011 г., публикуван от Thomson Reuters, се вижда, че 58% от списанията на издателството увеличават импакт фактора си  за 2010 - 2011 г., в сравнение с 54% увеличение за други списания. Списанията на Elsevier са на върха на класациите в 57 категории. Близо 40% от 1600 списания на Elsevier, според JCR, са в топ 10%  в тяхната предметна област, 188 списания са класирани в топ 3%.  Пет списания на Elsevier показват непрекъснато увеличаващ се импакт фактор за последното десетилетие. Това са: Journal of Ethnopharmacology; Journal of Materials Processing Technology; Carbon; Electrochemistry Communications и Renewable Energy.
Важно е да се отбележи, че импакт факторът е само един аспект от оценката на качеството и влиянието на дадено списание. В базата данни SCOPUS за оценка на научни списания се използва престижа  на изданието ( SCImago Journal Rank - SJR).
Всички списания от групата на Lancet са завоювали висок импакт фактор. Импакт факторът на сп. The Lancet е нараснал от 33,633 на 38,278 и остава второто най-високо класирано списание в областта на медицината. The Lancet Infectious Diseases и The Lancet Neurology запазват високото си  класиране в съответните категории, а импакт факторът на The Lancet Oncology скача  от 14,470 на 17,764.
Списание Cell, флагманът  на Cell Press, остава с висок и стабилен ИФ - 32,403 и продължава да бъде топ списанието за изследвания в областта на клетъчната биология, биохимия и молекулярна биология. Всред изданията на Cell Press, най-новото списание - Cell Stem Cell има впечатляващ импакт фактор - 25,421 и получава най-голям процент на нарастване на цитатите в своята област. Повече от 70% от списанията, които правят преглед на тенденциите в различни научни дисциплини са повишили импакт фактора си за тази година.
От 383 списания в JCR, които Elsevier публикува от името на различни научни общества, 64% имат увеличение на тяхното научно въздействие. Девет от тях са номер едно в своята категория, а  четири са на челна позиция в категориите си за 2011 г.: PAIN (International Association for the Study of Pain); Annals of Emergency Medicine (American College of Emergency Physicians); Combustion and Flame и the Journal of the American Academy of Child. Сп. Adolescent Psychiatry  сега  е номер едно в областта на психологията на развитието.
Импакт факторът оценява въздействието на едно списание, в сравнение с други списания в същата област чрез измерване на честотата, с която статиите в списанието са били цитирани.  Той се измерва като се раздели броя на цитатите за текущата година на броя публикувани документи в списанието за предходните 2 години. Journal Citation Reports за 2011 г. е поредната висока оценка за качеството на научните  издания на Елзевиер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар