15 юли 2012 г.

Eтични норми за изследване и публикуване

Много често редакциите на българските научни издания неглижират документа,  който урежда етичните норми за изследване и публикуване. Публикуването на статии в рецензирани издания е основен градивен елемент в развитието на достоверна система от знания и пряко отражение на качеството на работата на авторите и институциите. Рецензираните статии олицетворяват научни методи и затова е важно да има стандарти за етично поведение за всички страни, участващи в процеса на публикуване: автори, редактори на списания, рецензенти, издатели и собственици на списания. За списанията, които публикува Elsevier и които се индексират в SCOPUS етичните норми на публикуване са задължителен документ. Прилагам връзки с повече информация по темата, която би подпомогнала създаването или редактирането му: Етика на публикуване (Ethics in publishing) и Етични насоки за публикуване на списания (Ethical guidelines for journal publication). Повече за издателската етика може да се намери и в този Resource Kit.

Няма коментари:

Публикуване на коментар