17 юни 2012 г.

Проекти за финансиране на иновации в библиотеките

Фондация Elsevier набира предложения за проекти по програмата си за иновации във библиотеките. Ще бъдат подкрепени проекти за изграждане на капацитет в областта на науката, технологиите и медицината - чрез обучение, образование и дигитализация. Фондацията предоставя финансиране на библиотечни проекти от развиващите се страни в следните области:
- Програми, насочени към укрепване на библиотечната инфраструктура, технологиите и информационните услуги, които целят да направят информацията в областта на точните и социалните науки, технологиите и медицината достъпна за тези, които се нуждаят от нея.
- Проекти, които разширяват информационните ресурси в библиотеките чрез цифровизация на информацията.
- Квалификационни и образователни програми за библиотечни специалисти, студенти и научни работници, които подобряват възможностите на библиотеката да предоставя научно-техническа и медицинска информация.
- Партньорства между библиотеки в развиващите се страни и институции в развитите страни, които предоставят техническа помощ или обучение. Партньорските организации от развитите страни могат да включват библиотеки, научни институти, университети и нестопански организации.
Прилага се нова процедура за кандидатстване в два етапа. Документи за първия етап ще се приемат до 24 юни 2012 г. онлайн. Подбраните кандидати ще бъдат поканени в началото на м. юли да участват във втория етап с проектно предложение. Получателите на финансиране ще бъдат обявени през месец декември 2012 г. Краен срок за кандидатстване е 24 юни 2012 г. За повече информация посетете линка. Вижте и спечелите проекти от предишни години.

Няма коментари:

Публикуване на коментар