25 февруари 2012 г.

Награди за наука "Питагор" 2012

Крайният срок за подаване на документите за наградите за наука "Питагор" 2012 е 29 февруари 2012 г. Показателите за номиниране на кандидати и правилата са на страницата на годишните награди за наука "Питагор" 2012. Министерството на образованието, младежта и науката ще връчи годишните награди „Питагор" за особен принос в науката в следните категории:
1. Голяма награда за млад учен
2. Голяма награда за успешен ръководител на международни проекти
3. Награда за утвърден учен в областта на:
- техническите науки;
- биомедицинските науки;
- природните науки и математика;
- обществените и хуманитарните науки.
4. Награда за научен колектив с внедрени разработки в бизнеса.

За показателите за научни публикации в чуждестранни издания с импакт фактор и среден брой цитирания в авторитетни издания се използва и базата данни "SCOPUS".

Няма коментари:

Публикуване на коментар