12 февруари 2012 г.

За транслитерацията в SCOPUS

Този пост е на вниманието на редакторите на българските списания, които се индексират или имат намерение да бъдат индексирани в SCOPUS. В България има няколко документа, които уреждат въпросите с транслитерирането.
1. Закон за транслитерацията
2. Стандарт - БДС 1596:1973 – Транслитерация на българските думи с латински букви
3. Правописен речник на БАН.
Изискването на SCOPUS e пристатийната библиография да е на латиница.
Вашата редколегия решава какъв формат да използва за транслитерация. Навън се използват различни системи транслитерация на кирилицата. Вижте файла „Transliteration of Non-Roman Scripts”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар