8 октомври 2011 г.

Информация за включване на български списания в Embase.

Прилагам информация за включване на български списания за индексиране в библиографската база данни за биомедицинска литература - Embase.
Това става онлайн на: Journal Title Suggestion Form
Попълва се име, фамилия, електронна поща (на този адрес ще върви комуникацията с издателя), организация, държава и телефон. За изданието се попълва следната информация: заглавие на списанието, издател, адрес на издателя, държава, ISSN, сайт на изданието, свързаност със предлаганото периодично издание, както и доп. информация. Попълването на тази форма е само първата стъпка от комуникацията с издателя. Изданието следва да има редовен график на публикуване.

Предложените през годината списания се оцененяват през последното тримесечие на всяка година и ако получите одобрение, добавянето към Embase е не по-късно от първото тримесечие на следващата година.
Допълнителна информация на: Elsevier E-Helpdesk, Tel: +31 20 485 3767, Fax: +31 20 485 3739, E-mail: nlEMBASEinfo@elsevier.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар