18 септември 2011 г.

Хенк Моед представя SNIP

Едно oт светилата на днешната наукометрия - Проф. Х. Моед ще бъде гост на Втория форум за стратегии в науката в София. Вижте видео на проф. Х. Моед от Университета в Лайден, Холандия, който създава и налага SNIP (Source Normalized Impact per Paper) - метод за оценяване на научните публикации в контекста на научната област към която принадлежат. Методът се прилага в SCOPUS.

Няма коментари:

Публикуване на коментар