22 септември 2011 г.

Scopus в институтите Макс Планк


Базата данни Scopus на издателство Elsevier е използвана от престижните научни институти Макс Планк, Германия за да се създаде визуализация на съвместните им изследователски мрежи с местни и международни партньори. Библиографската база данни Scopus подпомага учените да идентифицират настоящи и потенциални партньори в научните изследвания.
Повече от 94 000 научни публикации от повече от 16000 институции за последните десет години са резултат от партньорствата между "Макс Планк" центровете и други институти и университети по света.

Няма коментари:

Публикуване на коментар