15 септември 2011 г.

Допитване до обществеността относно Европейското научноизследователско пространство

ЕК започна допитване до обществеността, за да установи как да бъде подобрена изследователската среда в Европа. Целта е изграждане на Европейското научноизследователско пространство до 2014 г., което да позволи създаването на единен пазар на знанието, изследванията и иновациите.


Необходимостта да се даде тласък на европейската икономика означава, че трябва да извлечем най-доброто от нашата изследователска дейност. Ние искаме изследователската общност да каже какви са нейните нужди, за да можем с общи усилия да премахнем бариерите пред растежа и създаването на работни места“.


Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по изследователската дейност, иновациите и науката

Допитването ще продължи до 30.11.2011 г. на адрес:
http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар