13 септември 2011 г.

Втори форум за стратегии в науката


На базата на успеха и медийния интерес на първия форум за стратегии в науката, проведен през ноември 2010 г. взехме решение да продължим диалога и форумът да осигури платформа за обмен на мнения, идеи и визия за развитието на българската научна продукция.
Вторият форум за стратегии в науката, организиран от Elsevier ще се проведе на 4 октомври 2011 г. в София. Как ключовите мениджъри в академичната общност, правителствените среди и бизнеса могат да подобрят конкурентоспособността и международната видимост на българските научни изследвания и публикации са темите, които цели да дискутира тазгодишния форум. Прилагаме предварителна програма:
09:30 Откриване
10:00 Политики за стратегия в науката.
Доц. д-р Албена Вуцова, Министерство на образованието, младежта и науката
10:45 Международна видимост на научните публикации и рейтингова система. Боян Захариев, Програмен директор, Институт Отворено общество – София.
11:30 Използване на библиометриката за увеличаване на международната видимост. Хенк Моед, Старши научен съветник, Elsevier
14:00 Иновативни инструменти за подобряване на международната видимост на научната продукция. Коен ван дер Крогт, Продуктов мениджър продажби, Elsevier
15:15 Начини за увеличаване на ефективността и видимостта на научните публикации на институционално ниво. Проф. д-р Генка Петрова-Ташкова, Заместник-ректор по научната дейност на Медицинския университет - София
16:00 Практически стъпки за увеличаване на видимостта на вашето университетско списание: из опита на The European Journal of Tourism Research. Д-р Станислав Иванов, Академичен директор, Висше училище международен колеж (ВУМК) - Добрич
16:45 Въпроси и отговори
17:15 Край
(Форумът е с покани, а регистрацията е онлайн)

Няма коментари:

Публикуване на коментар